การรับประกันสินค้า

        ปัจจุบันนี้...การขนส่งเอกชนมีการขยายตัว เกิดบริษัทขนส่งต่างๆ มากมาย รวมไปถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงการให้บริการที่สามารถตอบโจทย์ของกลุ่มลูกค้าได้ และมีบทบาทหรือมีผลต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นแบบนี้เพราะว่า การขนส่งแบบเดิม ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้า ประชาชน หรือแม้กระทั่งลูกค้าธุรกิจได้ ทำให้ผู้คนต่างพยายามเสาะแสวงหาบริษัทขนส่งที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าในหลายๆ ประการได้มาทดแทน ซึ่งเหตุผล 1 ในนั้น ก็คือ การรับประกันสินค้า

        เราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกๆ เที่ยวของการขนส่ง มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสมอ ไม่ว่าจะมาจากคนขับรถ...ยกของไม่ดีเกิดความเสียหาย ขับรถไม่ดี ขับรถโดยประมาทหรือเกิดจากรถคันอื่นขับมาชนรถส่งของ หรืออาจจะเกิดจากสภาพอากาศ ฟ้าฝนไม่เป็นใจ ถนนลื่น...เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งนั้น อาจจะทำให้ไม่สบายใจว่าของเราจะปลอดภัยไหม เสียหายไหม ถึงแม้บริษัทขนส่งเองจะมีรับประกันสินค้าให้ก็ตาม แต่ก็นับได้ว่า เงินชดเชยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าสินค้า/สิ่งของ ที่เราส่งไป

        *** ในเมื่อสินค้า/สิ่งของ ที่เราส่งนั้นมีมูลค่ามากกว่าค่าบริการมากมายนัก ดังนั้นจะดีกว่าไหม...ถ้าเลือกใช้บริการบริษัทขนส่งที่ดูแลและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างคุ้มค่า และมั่นใจในศักยภาพของการดูแลว่า.....ทำได้จริง รับผิดชอบจริง !!!