จุดเริ่มต้น

       PM logistics เป็นแบรนด์หนึ่งของ บริษัท พรวัฒนมงคล โลจิสติกส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ.2560 ให้บริการด้านการขนส่งทางบกภายในประเทศ และการขนส่งระหว่างประเทศ โดยทีมเราทำงานด้านการขนส่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์มานานนับ 10 ปี โดยให้บริการแบบขั้นพื้นฐานมาก่อน จนพัฒนามาสู่การสร้างแบรนด์และให้บริการเต็มรูปแบบ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าแบบมืออาชีพ

       หัวใจสำคัญที่สุดของบริษัทคือ เรามีความประสงค์ที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านให้ตรงกับความต้องการมากที่สุด เราจึงศึกษาหาข้อมูลและเจาะลึกไปถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ทำให้สามารถ Design รูปแบบการให้บริการได้ตรง และตอบสนองลูกค้าได้ประทับใจมากที่สุด บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ จริงใจ ไม่เอาเปรียบ ความตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างสูงสุด...

วิสัยทัศน์

       เป็นบริษัทที่สามารถดำเนินการด้านการขนส่งได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม

 

บริษัท พรวัฒนมงคล โลจิสติกส์ จำกัด (PM logistics) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักไทย มีที่อยู่จดทะเบียน ดังนี้

119/132 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105560171688

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

กรรมการผู้จัดการ

นางสาวอมรรัตน์  พรวัฒนมงคล

ปัจจุบัน :

- กรรมการผู้จัดการ

  บจก.พรวัฒนมงคล โลจิสติกส์ 

  บจก.พรวัฒนมงคล คอนซัลแทนท์ 

- ผู้ตรวจสอบบัญชี CPA

กรรมการ

นางเง็ก  พรวัฒนมงคล

กรรมการ

นายเจนณรงค์  เอี้ยงกลับ