1.เงื่อนไขการรับประกันสินค้าใหม่

   รถกระบะ  4 ล้อ          : รับประกันความเสียหายสูงสุด      300,000 บาท 

   รถบรรทุก 6 ล้อ ขึ้นไป   : รับประกันความเสียหายสูงสุด    1,000,000 บาท 

           - สินค้าใหม่

           - อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

           - มือถือใหม่

           - อุปกรณ์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

           - เฟอร์นิเจอร์

           - เครื่องสำอาง/อาหารเสริม

           - เครื่องถ่ายเอกสาร/อุปกรณ์สำนักงาน

           - เครื่องจักร น้ำหนักไม่เกิน 1 ตัน (สำหรับรถกระบะ)

           - เครื่องจักร น้ำหนักเกิน 1 ตัน (สำหรับรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไป)

2.เงื่อนไขการรับประกันสิ่งของที่ใช้แล้ว/ของมือสอง/งานขนย้ายบ้าน,คอนโด,สำนักงาน/โบราณวัตถุ/อุปกรณ์จัดแสดงต่างๆ/อุปกรณ์จัดบูธ

   รถทุกประเภท : รับประกันความเสียหายสูงสุด 20,000 บาท 

หมายเหตุ   ทางบริษัทจะตรวจสอบความเสียหายก่อนยกขึ้นรถ และลูกค้าจะต้องตรวจสอบความเสียหายก่อนที่จะรับสินค้า/สิ่งของ มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น หลังจากรับสินค้า/สิ่งของ ไปเรียบร้อยแล้ว

              : ไม่คุ้มครองการทำงานผิดปกติของเครื่องจักรกล อุปกรณ์ไฟฟ้า และ/หรือ ระบบไฟฟ้าทุกชนิด เว้นเสียแต่...ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งหรือสินค้าที่เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุชน หรือโดนกับยานพาหนะอื่นหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกยานพาหนะ หรือพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการกระทำที่ประมาทเลินเล่อหรือจงใจกระทำให้เกิดความเสียหายของผู้ให้บริการขนส่ง

              : ไม่คุ้มครองการขึ้นสนิมของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ต่างๆ ทุกกรณี

3.ภาระการรับผิดชอบของบริษัท จะรับผิดชอบตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันที่ได้แจ้งไว้

4.ลูกค้าสามารถขอปรับวงเงินการคุ้มครองได้ โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามวงเงินประกัน