1.ช่วงเวลาการให้บริการ

  - ทางเราเปิดให้ข้อมูลหรือสอบถามหรือรับ Order เวลา 08.00 - 17.00 ทุกวัน 

  - การวิ่งขนส่ง-ขนย้าย สามารถวิ่งงานได้ 24 ชั่วโมง 

2.ประเภทการบริการ

  @ บริการขนส่ง...สินค้า,สิ่งของทั่วไป ทุกประเภท/เครื่องมือแพทย์/เครื่องสำอาง/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์/มือถือ/อุปกรณ์ต่างๆ/อะไหล่รถยนต์ ฯลฯ

  @ บริการขนย้าย...อุปกรณ์จัดบูธแสดงสินค้า

  @ บริการขนย้ายของ...ย้ายบ้าน, สำนักงาน, คอนโด, อพาร์ทเม้นท์ ฯลฯ

  @ ตัวแทนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ...Shipping, Sea Freight, Air Freight (Import/Export)

  @ บริการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำด้านการขนส่ง...เป็นผู้ช่วยการบริหารงานด้านการขนส่งให้แก่บริษัท/ห้างร้าน/ลูกค้าธุรกิจ/SME ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

3.ประเภทรถให้บริการ

  - รถกระบะ 4 ล้อ (Pick Up)

  - รถบรรทุก 6 ล้อ (Truck)

  - รถบรรทุกติดเครน (Hiab)

  - รถหัวลาก (Trailer)

4.พื้นที่ให้บริการ

การขนส่งทางรถในประเทศสามารถ...ขนส่ง/ขนย้าย ได้ทั่วประเทศ ครอบคลุม 77 จังหวัด โดยมี กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลาง

  - กรุงเทพฯ ไป ต่างจังหวัด

  - ต่างจังหวัด เข้ามา กรุงเทพฯ

  - ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล