ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี     : บจก.พรวัฒนมงคล โลจิสติกส์

เลขที่บัญชี  : 034-3-67271-3

สาขา        : สยามพารากอน

 

การวางเงินค่ามัดจำ (การขนส่งในประเทศ)

การวางเงินค่ามัดจำ คือการจองและยืนยันคิวรถ เพราะฉนั้นให้ลูกค้าทุกท่านตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนว่าสามารถดำเนินการได้ในวันนั้นหรือไม่ ก่อนที่จะวางเงินค่ามัดจำ ดังนี้

- พื้นที่ กทม.และปริมณฑล มัดจำ 500 บาท/คัน

- พื้นที่ต่างจังหวัด มัดจำ 10% ของราคาที่ตกลง

หมายเหตุ :

1.ในกรณีลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้อขัดข้อง ไม่สามารถใช้บริการได้ตามข้อตกลง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำ 

2.ในกรณีบริษัทเปลี่ยนแปลงหรือเกิดข้อขัดข้อง ไม่สามารถให้บริการได้ตามข้อตกลง บริษัทจะรับผิดชอบจนงานสำเร็จและลดค่าบริการให้ 50% จากราคาที่ตกลง

เงินส่วนที่เหลือจะเก็บหลังจากงานเสร็จสิ้นเรียบร้อย

*** โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินทุกครั้ง...และเพื่อยืนยันการโอนค่ะ ***

 

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ